L20n

L20n

Jak funguje lokalizace UI

  • vychází z angličtiny
  • množná čísla (v lepším případě)
  • mluvnické pády, jmenné rody, ...

Jak funguje L20n

  • izolace zodpovědnosti
  • formát FTL
  • množná čísla, rody i pády

Je čas na ukázky

Děkujeme

logo Mozilla.cz